คู่มือการใช้งานชุดตรวจเลือด

วีดีโอขั้นตอนการตรวจเลือด

อุปกรณ์ในชุดตรวจเลือด

 • 1 x ตลับทดสอบตรวจเลือด (HIV Test Assay)
 • 1 x ปิเปตหลอดดูดสาร (Pipette)
 • 1 x แผ่นแอลกอฮอล์ (Alcohol Swab)
 • 1 x เข็มเจาะเลือด (Safety Lancet)
 • 1 x Buffer

การใช้ชุดตรวจเลือดด้วยตนเอง

1. ตรวจเช็คล็อตการผลิตของชุดตรวจเลือด โดยสังเกตวันหมดอายุ ถ้าหมดอายุ ห้ามใช้งาน

* ชุดตรวจของเรามีระยะเวลาการใช้งานที่ยาวนานก่อนหมดอายุ อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่ซื้อไปจำหน่าย กรุณาตรวจสอบก่อนจำหน่ายหรือใช้งาน
2. ตรวจสอบการปิดผนึกซีลของชุดตรวจเลือด ให้มั่นใจว่าไม่มีร่องรอยการเปิดหรือฉีกขาดของทั้ง 4 ด้าน
3. ใช้ผ้าชุบแอลกอฮอล์ที่มีให้ในชุด เช็ดบริเวณปลายนิ้วของนิ้วที่ต้องการเจาะเลือด
4. หมุนเปิดหัวเข็มเจาะเลือด โดยบิดหมุนเข้าหาตัว 90 องศา แล้วดึงออกมา
5. แนบหัวเจาะติดที่บริเวณปลายนิ้ว และกดสวิชต์ที่ก้นของที่เจาะ หัวเข็มจะเจาะลงบนผิวเพื่อเปิดแผลให้เลือดออก
6. ใช้ผ้าชุบแอลกอฮอล์เช็ดเลือดหยดแรกทิ้งออกก่อน
7. ค่อยๆบีบเลือดออกจากปลายนิ้วอีกครั้ง
8. จากนั้นใช้หลอดดูด(ปิเปต) มาดูดเก็บเลือดออกจากนิ้ว
9. นำเลือดที่ได้จากขั้นตอนที่ 8 มาหยดลงบนชุดทดสอบ โดยหยดเลือดให้ลงในช่อง S ที่มีลูกศรชี้
10. นำน้ำยาบัฟเฟอร์ที่มีให้ในชุด หยดลงบนชุดทดสอบ โดยหยดน้ำยาให้ลงในช่องเดียวกับเลือดในข้อที่ 9 (ให้ลงในช่อง S ที่มีลูกศรชี้)
11. รอให้เวลาผ่านไป 10-15 นาที และอ่านผลตรวจได้
12. อ่านและแปลผลการตรวจเลือดในขั้นตอนถัดไป

การอ่านผลตรวจเลือด

ให้สังเกตที่ชุดทดสอบ จะมีสัญลักษณ์ ตัว C และ ตัว T

 • C ย่อมาจาก Control หมายถึง เป็นจุดที่ใช้ควบคุมชุดตรวจ ว่าน้ำยาทำงานได้ถูกต้อง โดยเมื่อหยดเลือดสำหรับทดสอบและน้ำยาบัฟเฟอร์ตามลงไป จะต้องมีแถบสีแดงขึ้นที่ตำแหน่ง C ทุกครั้งไป ถึงจะถือว่าชุดทดสอบทำงานได้ถูกต้อง น้ำยาสามารถพาเลือดวิ่งผ่านจุด T มาทำปฏิกิริยาที่จุด C ได้ อย่างไรก็ตามหากไม่มีแถบสีแดงขึ้นที่ตำแหน่ง C หลังผ่านไป 15-20 นาที ให้ถือว่าชุดทดสอบทำงานผิดพลาด จำเป็นต้องตรวจใหม่ด้วยชุดทดสอบชุดใหม่
 • T ย่อมาจาก Test หมายถึง เป็นจุดที่ใช้ทดสอบเลือดตัวอย่างที่หยดลงไป โดยเมื่อหยดเลือดสำหรับทดสอบและน้ำยาบัฟเฟอร์ตามลงไป
  • หากตัวอย่างของเลือดมีเชื้อ HIV จะต้องมีแถบสีแดงขึ้นที่ตำแหน่ง T
  • หากตัวอย่างของเลือดไม่มีเชื้อ HIV จะต้องไม่มีแถบสีแดงขึ้นที่ตำแหน่ง T

เพื่อความง่ายในการอ่านผลตรวจเลือด ทางเรามีแผนภาพสรุปการอ่านผลเพิ่มเติมให้ดังรูปด้านล่าง

POSITIVE : ติดเชื้อ อ่านค่าได้เป็นบวก
NEGATIVE : ไม่ติดเชื้อ อ่านค่าได้เป็นลบ
INVALID : ผลผิดพลาด ไม่สามารถวินิจฉัยได้

หากต้องการความช่วยเหลือให้ทางเราอ่านผลให้ ผู้ใช้ชุดทดสอบสามารถถ่ายภาพผลการตรวจเลือด ส่งมาที่ทีมงานของเราเพื่อแปลผลได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ โดยส่งมาที่ Line ด้านล่าง หรือผ่านช่องทางอื่นๆในหน้า ติดต่อเรา

Line ID : @aiy3618n
Line: @aiy3618n
@aiy3618n
X