ตุ่มเอดส์ อาการเริ่มต้นของการติดเชื้อ HIV
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การป้องกันและรักษา

ตุ่มเอดส์ อาการเริ่มต้นของการติดเชื้อ HIV

ตุ่มเอดส์หรือที่บางคนชอบเรียกว่าผื่นหรือตุ่ม HIV นั้น เป็นหนึ่งในอาการเริ่มต้นของผู้ที่ได้รับเชื้อ HIV เข้าสู่ร่างกาย ซึ่งมักเกิดขึ้นในช่วง 2 เดือนแรกหลังรับเชื้อ อย่างไรก็ตามการที่มีตุ่มขึ้นอาจเป็นส...
Read More
รู้ก่อนใคร!! ประโยชน์ 6 อย่างของการตรวจ HIV
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การป้องกันและรักษา

รู้ก่อนใคร!! ประโยชน์ 6 อย่างของการตรวจ HIV

กระทรวงสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายด้านเอดส์กำหนดให้วันที่ 1 กรกฎาคมทุกปีเป็นวันรณรงค์ตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี (Voluntary Counselling and Testing Day : VCT Day) เพื่อให้ประชาชนตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี...
Read More
X