Reply To: เมื่อไหร่ที่เราควรจะไปตรวจเอชไอวี

#1095
Avataradmin
Keymaster

การตรวจเอชไอวีสามารถตรวจได้ เมื่อคุณมีความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อมา เช่น การมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่ไม่ใช่คู่นอนก็ถือเป็นความเสี่ยง สามารถเข้ารับการตรวจได้ โดยการตรวจในปัจจุบันมีหลายวิธี โดยในการคัดกรองเบื้องต้น จะมีการตรวจด้วยวิธีหาแอนติบอดีในเลือด ซึ่งวิธีนี้ต้องเข้ารับการตรวจหลังได้รับความเสี่ยงมาเกิน 3 สัปดาห์ขึ้นไป เป็นเหตุผลด้านระยะเวลาฟักเชื้อของแต่ละบุคคล อย่างไรก็ดีในปัจจุบันมียาต้านการติดเชื้อ ที่เรียกว่า PrEP เป็นยาฉุกเฉินที่ทานเพื่อ “ช่วย” ป้องกันหลังการสัมผัสเชื้อ โดยกินเฉพาะในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น เช่น โดนเข็มเจาะเลือดตำ หรือถุงยางแตก เป็นต้น ซึ่งต้องกินภายใน 72 ช.ม.

 

ข้อแนะนำเพิ่มเติมว่าบุคคลในกลุ่มใดที่ควรเข้ารับการตรวจหาเชื้อเอชไอวี

– ผู้ที่มีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่มีความเสี่ยงโดยไม่ได้ป้องกัน

– ผู้ที่เปลี่ยนคู่นอนบ่อย ๆ

– ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายทางทวารหนักโดยไม่ได้ป้องกัน

– ผู้ติดสารเสพติดที่ใช้เข็มร่วมกัน

– หญิงตั้งครรภ์ที่เข้ามาฝากครรภ์ที่สถานพยาบาล

– ทารกที่เกิดจากมารดาที่ติดเชื้อเอชไอวี

– ผู้ป่วยวัณโรค

– ผู้ที่เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

– บุคลากรทางการแพทย์ที่เกิดอุบัติเหตุที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี

– ผู้ที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ

 

จะเห็นได้เลยว่า มีบุคคลหลายกลุ่มในสังคมที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ HIV และสามารถแพร่เชื้อส่งต่อไปสู่ผู้อื่นได้ ดังนั้นการรู้เร็วเป็นการป้องกันตัวเองและผู้อื่นที่ดีที่สุด รู้ก่อนสาย ตรวจก่อนแพร่เชื้อ เพื่อตัวเราและคนที่คุณรัก เพราะคุณสำคัญ

X