Reply To: ตรวจเชื้อ HIV ใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่ถึงตรวจเจอครับ

#1126
Avataradmin
Keymaster

การตรวจ NAT หากจะแม่นยำจริง ๆ ต้องตรวจได้หลังเสี่ยง 10-15 วัน
หากใครมาตรวจในระยะ 5 วัน 7 วัน อาจจะต้องกลับมาตรวจซ้ำอีก 10-15 วัน

ตอนนี้วินโดว์พีเรียดของการตรวจเอชไอวีในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

1. การตรวจพันธุกรรม หรือ แนท 10-15 วัน
2. แอนตี้บอดีที่มีความไวสูง หรือ 4 gen 15-20 วัน
3.แอนตี้บอดี้ที่มีความไวปานกลาง หรือ 3 gen 20-30 วัน
4. แอนตี้บอดี้ที่มีความไวต่ำ หรือ 2 gen 25-35 วัน

X