Reply To: ต้องรอกี่วันหลังรับเชื้อ ถึงจะสามารถตรวจหาเชื้อ HIV เจอได้

#1154
Avataradmin
Keymaster

โดย 99% ของผู้มีเชื้อเอชไอวี ร่างกายจะสร้างแอนตี้บอดี้เพื่อต้านเชื้อและปรากฏให้เห็นการการตรวจ หลังจากระยะเวลา 3 เดือนไปแล้ว อย่างไรก็ดี ปัจจุบัน เรามีการตรวจแอนติบอดี ที่มีประสิทธิภาพกว่าเมื่อก่อน ดังนั้นเราสามารถตรวจหาเชื้อได้ภายในเวลา 21-30 วัน หลังจากได้รับเชื้อเอชไอวี ดังนั้น หากท่านมีความเสี่ยงและต้องการตรวจ ก็สามารถมาตรวจด้วยตัวเองได้ในช่วงเดือนแรก แต่ว่าจะต้องตรวจซ้ำอีกครั้งหลัง 3 เดือนไปแล้ว

X