รู้ก่อนใคร!! ประโยชน์ 6 อย่างของการตรวจ HIV
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การป้องกันและรักษา

รู้ก่อนใคร!! ประโยชน์ 6 อย่างของการตรวจ HIV

กระทรวงสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายด้านเอดส์กำหนดให้วันที่ 1 กรกฎาคมทุกปีเป็นวันรณรงค์ตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี (Voluntary Counselling and Testing Day : VCT Day) เพื่อให้ประชา...
Read More
X